พิธีมอบใบแสดงผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องอบรม อาคารอำนวยการ วันที่ 30 สิงหาคม 2556