พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ นายราชัน อรุณแสง สาธารณสุขอำเภอกันตัง และข้าราชการจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันตัง