เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งวิทยาจารย์ (ด้านการสอน) ระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 1/2558