ศูนย์วิจัยอาชีวอนามัยตรัง ประเมินความเสี่ยงสภาพเเวดล้อมการทำงาน ณ โรงงานผลิตภัณฑ์เเปรรูปไม้ยางพาราสำหรับเด็ก