ร่วมต้อนรับ นายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก ในโอกาสที่ นายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยและบรรยายพิเศษ เพื่อมอบนโยบายการบริหารงานแก่ คณาจารย์