ร่วมสำรวจดูความคืบหน้าการก่อสร้าง อาคารเรียน และหอพักตึก 6 ชั้น วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมกับ นายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก