ร่วมพบปะพูดคุยและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับ นายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก