ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานภาคีการทำงานบริการสังคม โดยมีท่านกฤษดา ภูวรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี