ร่วมเป็นเกียรติงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2558 การนี้ ร่วมแสดงมุทิตาจิต ท่านสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง