ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง