ร่วมงาน FRESHY SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH TRANG DAY&NIGHT และการประกวด Freshy Boy&Girl Scph Trang 2015