ร่วมพิธีต้อนรับเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยมีท่านกมล ประเสริฐกุล นายอำเภอกันตัง เป็นประธานในพิธี