ร่วมพิธีเปิดป้ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดยมีท่านกมล ประเสริฐกุล นายอำเภอกันตัง เป็นประธานในพิธี การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ร่วมตรวจเยี่ยม