ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง การดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว การนี้ ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นตัวแทนลงนามวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง