เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก โดยมีนายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานการประชุม