ร่วมงาน "วันวานร่วมฟันฝ่า วันข้างหน้าหัวใจผูกพัน" ทปอ. สบช. ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี