ร่วมงาน แสงดาวที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภูมิใจ โดยมีนายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานเปิดงาน