ร่วมกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยท่านสุทธิลักษณ์ พยัคพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ดเป็นประธานในพิธีเปิด