ร่วมต้อนรับท่านวราภรณ์ วันไชยธนวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่