ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี บูรณะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่า ในงานวันสถาปนา 25 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง "การพัฒนาการศึกษา และบริการพยาบาลในศตวรรษที่ 21"