ร่วมศึกษารายละเอียดการก่อสร้างโครงสร้างของฐานราก ศูนย์บริการสุขภาพ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมกับ ผู้รับเหมาก่อสร้าง