เป็นประธานกรรมการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้าง อาคารพนักงานรักษาความปลอดภัย (ป้อมยาม) จำนวน 1 หลัง