ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติตรัง ปีที่ 20 ฉบับที่ 635 ประจำวันที่ 1-15 มิถุนายน พุทธศักราช 2558 "คุยกับหมอไพศาล" หน้า 14

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติตรัง ปีที่ 20 ฉบับที่ 635 
ประจำวันที่ 1-15 มิถุนายน พุทธศักราช 2558 "คุยกับหมอไพศาล" หน้า 14