ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทับเที่ยง พบผู้อำนวยการเพื่อปรึกษาการติดตั้งตู้ ATM การให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคาร สำหรับให้บริการแก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ วันที่ 3 กันยายน 2556