ร่วมพิธีเปิดมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดตรัง โดยมีท่านนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงาน