ร่วมวางพวงมาลาสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล