ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีไหว้พระจันทร์ เทศบาลตำบลทุ่งยาว จังหวัดตรัง ประจำปี 2558 โดยมีท่านชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีคนที่ 20