เป็นประธานการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข