ร่วมรับประทานอาหารกลางวันเพื่อเลี้ยงขอบคุณ นายปฎิภาณ อินทร์ทอง วิศวกรโยธาชำนาญการ และนายประกอบ กิตติคุณ นายช่างโยธาชำนาญงาน