เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในกฎระเบียบ การสวมหมวกนิรภัย (หมวกกันน็อค) ภายในวิทยาลัย ของบุคลากร นักศึกษา และบุลคลจากภายนอก