เป็นประธานเปิดโครงการประชุมวิชาการพัฒนาทักษะคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน