ร่วมประชุมคณะทำงานฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2557