ขอรับบริจาคที่ดินจากเอกชนขนาด 6 x 200 เมตร เพื่อสร้างถนนความปลอดภัย ให้กับบุคลากรและนักศึกษา และผู้มารับบริการ วันที่ 9 กันยายน 2556