คณาจารย์ และผู้สำเร็จการศึกษาร่วมฝึกซ้อมย่อย เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญา