ร่วมพิธีอัญเชิญตราสัญลักษณ์สถาบันพระบรมราชชนก และพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข