ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลวันสารทเดือนสิบ "58" ครั้งที่ 2 โดยมีท่านนิพันธ์ ศิริธร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง