ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดตรัง ประจำปี 2558 โดยมีท่านเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี