ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ นายแพทย์ยศกร เนตรแสงทิพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันตัง