ร่วมรับขบวนองค์ศักดิ์สิทธิ์ของศาลเจ้ากิ่วอ่องเอี่ยตรัง บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างเฝ้าชม