ร่วมพิธีเปิดงาน นาโยงรวมพลังร้อยดวงใจ สดุดีสมเด็จย่า เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย