ร่วมต้อนรับ นายวรวุฒิ คุณาธรรม ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ