ร่วมพิธีจุดประทัดสายแรกในงานประเพณีถือศีลกินเจของศาลเจ้าพ่อหมื่นราม ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดตรัง ต่อจากนั้นได้มีการแห่องค์กิวฮ่วงฮุดโจ้ว