คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยสถาบันพระบรมราชชนก ณ ห้องรับรองชั้น 1 อาคารอำนวยการ วันที่ 20 ตุลาคม 2558