ร่วมพิธีถวายราชสดุดี วางพวงมาลัยข้อพระกร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี