ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ