วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง จัดกิจกรรม ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ตรวจฟันฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล