ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูป "พระปิยมหาราช" ในงานพิธี "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2558