ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี ผู้นำชุมชน องค์กรชุมชน ส่วนราชการและพี่น้องประชาชนตำบลควนธานี ได้ร่วมกันดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลากเรือพระ ประจำปี 2558