ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ “Diploma Course in Dermatology and Dermatosurgery” ครั้งที่ 12