ท่านเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง